Home

Eerste steunpakket cultuur

Jaarlijks extra geld naar kunst en cultuur Nieuwsbericht

 1. Na het eerste steunpakket voor cultuur van € 300 miljoen, kwam daarom een aanvullend steunpakket van € 482 miljoen. Dit tweede steunpakket is bedoeld om innovatie en verdienvermogen in de cultuursector te ondersteunen. Er komt onder andere extra geld beschikbaar voor gemeentes en provincies, private musea en collecties, varend erfgoed, leningen voor monumenten en vrije producenten en het garantiefonds film
 2. Het eerste steunpakket voor de cultuursector was vooral gericht op het behouden van essentiële voorzieningen, maar de gemeente wil nu ook aan de slag gaan met het herstel van de sector na de coronacrisis. Dit pakket draagt bij aan het herstel van de Utrechtse culturele en creatieve sector zodra de deuren weer open kunnen, aldus wethouder cultuur Anke Klein
 3. ister €15 miljoen extra beschikbaar voor leningen aan ondernemers in de culturele sector. Samen met het budget vanuit het eerste steunpakket is daarmee €45 miljoen beschikbaar. Naast de Cultuur Opstart Leninguit het eerste steunpakket, bieden we binnenkort ook de Cultuur Vermogen Lening aan. Deze nieuwe lening biedt overbruggingsmogelijkheden voor culturele ondernemers die door de crisis kampen met een exploitatietekort. De uitgebreide leenfaciliteiten.

Utrecht zet tweede steunpakket voor cultuursector in voor

In april 2021 starten in de cultuur-, sport- en recreatiesector pilots met testbewijzen. Bezoekers van evenementen en attracties moeten bij de ingang een bewijs laten zien van een negatieve coronatest. Er zijn 6 soorten activiteiten, waaronder culturele activiteiten Er komt een tweede steunpakket van 482 miljoen euro voor de culturele en creatieve sector. Dat geld wordt in de eerste helft van 2021 ingezet en is bedoeld om makers en artiesten aan het werk te. Dit steunpakket is een vervolg op het eerste steunpakket van € 300 miljoen voor cultuur voor 2020. Het tweede steunpakket zal ingezet worden in de eerste helft van 2021. Het Nederlands Letterenfonds ontvangt circa 2 miljoen als tijdelijke ondersteuning voor het literaire veld. De nieuwe tijdelijke steunmaatregelen van het fond Het steunpakket is een vervolg op het eerste steunpakket van € 300 miljoen voor cultuur voor 2020. Het tweede steunpakket zal ingezet worden in de eerste helft van 2021. Naast de € 482 miljoen is er ook € 40 miljoen extra uitgetrokken voor vrije theaterproducenten Minister Van Engelshoven is blij met het steunpakket. Cultuur doet ertoe. Juist in deze tijd van crisis blijkt hoe belangrijk kunst is: om troost, afleiding en hoop te bieden, zegt de.

In het eerste steunpakket voor de culturele sector zat €48,5 miljoen voor het overeind houden van de lokale infrastructuur. 1. In het tweede steunpakket kwam daar nog eens €150 miljoen bij.2 Bovendien zat in de compensatie voor medeoverheden van het ministerie van Binnenlandse Zake Nederland kent een rijke culturele infrastructuur en het is belangrijk deze in stand te houden. Dit steunpakket is een vervolg op het eerste steunpakket van € 300 miljoen voor cultuur voor 2020. Het tweede steunpakket zal ingezet worden in de eerste helft van 2021. Naast de € 482 miljoen is er ook € 40 miljoen extra uitgetrokken voor vrije theaterproducenten. De sector kan ook een beroep doen op de algemene steunmaatregelen (NOW, TVL, Tozo). Samen met de twee steunpakketten investeert. Op 15 april kondigde de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, een specifiek steunpakket aan voor de culturele sector. Het steunpakket is een mooi gebaar naar de sector. Alhoewel het niet voldoende is om alle verliezen te compenseren is het een goede eerste stap. Dit pakket lijkt internationaal het meest omvangrijke steunpakket specifiek voor de culturele sector.

Het nieuwe steunpakket voor cultuur komt bovenop de algemene steunmaatregelen voor de eerste helft van 2021 zoals de tegemoetkoming vaste lasten (TVL), loonsubsidie (NOW) en de inkomensondersteuning voor zzp'ers (TOZO). Globale verdeling. € 200 miljoen is bedoeld voor een vervolg van het eerdere steunpakket cultuur tot 1 juli 2021. Deze middelen gaan naar culturele instellingen die van cruciaal belang zijn voor de landelijke infrastructuur, maar ook naar kunstenaars en creatieve. Nederland kent een rijke culturele infrastructuur en het is belangrijk deze in stand te houden. Dit steunpakket is een vervolg op het eerste steunpakket van 300 miljoen euro voor cultuur voor 2020. Het tweede steunpakket zal ingezet worden in de eerste helft van 2021. Naast de 482 miljoen euro is er ook 40 miljoen euro extra uitgetrokken voor vrije theaterproducenten. De sector kan ook een beroep doen op de algemene steunmaatregelen (NOW, TVL, Tozo). Samen met de twee steunpakketten. De cultuursector ontving in april al een eerste steunpakket van 300 miljoen euro. Dat was ontoereikend, klonk het meteen, omdat de sector bovengemiddeld zwaar lijdt onder de coronacrisis. Volgens.

482 miljoen euro steun voor culturele - Cultuur+Onderneme

 1. isterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van het Rijk, aangevuld met het restantbedrag uit het eerste steunpakket. In totaal komt het beschikbare bedrag voor het Herstelfonds Cultuur Maastricht neer op €2.000.395
 2. ister van Engelshoven van OCW een brief gestuurd, met daarin een eerste analyse en voorstel voor een aanpak voor een steunpakket voor de culturele en creatieve sector. De brief is in samenspraak met en namens een groot aantal organisaties opgesteld. Ons streven is om iedereen zoveel mogelijk te betrekken
 3. Dit steunpakket is een vervolg op het eerste steunpakket van € 300 miljoen voor cultuur voor 2020. Het tweede steunpakket zal ingezet worden in de eerste helft van 2021. Naast de € 482 miljoen is er ook € 40 miljoen extra uitgetrokken voor vrije theaterproducenten
 4. Dat bedrag is opgebouwd uit 264 miljoen euro voor de verlening van het eerste aanvullende steunpakket voor de cultuur. Daarbij gaat 150 miljoen naar lokale culturele instellingen en 68 miljoen naar gemeenten en provincies. Meer geld naar NP
 5. Nederland kent een rijke culturele infrastructuur en het is belangrijk deze in stand te houden. Dit steunpakket is een vervolg op het eerste steunpakket van 300 miljoen euro voor cultuur voor 2020. Het tweede steunpakket zal ingezet worden in de eerste helft van 2021. Naast voornoemde 482 miljoen is er 40 miljoen euro extra uitgetrokken voor vrije theaterproducenten

Gevolgen coronavirus voor culturele sector - Boekmanstichtin

 1. Nieuws steunpakket culturele sector Minister trekt nog eens 482 miljoen uit voor kunst en cultuur: 'De sector kan niet langer zeggen dat hun noden niet gezien worden' Met een tweede extra steunpakket van 482 miljoen euro hoopt het kabinet grote delen van cultuursector tot de zomer van 2021 overeind te houden
 2. Dit steunpakket is een vervolg op het eerste steunpakket van € 300 miljoen voor cultuur voor 2020. Het tweede steunpakket zal ingezet worden in de eerste helft van 2021. Naast de € 482 miljoen is er ook € 40 miljoen extra uitgetrokken voor vrije theaterproducenten. De sector kan ook een beroep doen op de algemene steunmaatregelen (NOW, TVL, Tozo). Samen met de twee steunpakketten.
 3. Dit steunpakket is een vervolg op het eerste steunpakket van € 300 miljoen voor cultuur voor 2020. Het tweede steunpakket zal ingezet worden in de eerste helft van 2021. Reactie op tweede steunpakket. Vanuit de Creative Coalitie, waarin DuPho vertegenwoordigd is door Suzanne Henning, ging er een brief naar de Tweede Kamer als reactie op het tweede steunpakket. In het eerste pakket zat een.

Het steunpakket kent een totaalbedrag van 6 miljoen euro. Hiervan is in de eerste fase (2020) ongeveer 3,5 miljoen uitgegeven aan in totaal ruim 100 diverse aanvragen. Onderzoeksbureau Berenschot heeft in opdracht van de provincie een onderzoek gedaan naar deze eerste fase en heeft aanbevelingen gedaan voor het vervolg Dit steunpakket is een vervolg op het eerste steunpakket van € 300 miljoen voor cultuur voor 2020. Het tweede steunpakket zal ingezet worden in de eerste helft van 2021. Het Nederlands Letterenfonds ontvangt circa 2 miljoen als tijdelijke ondersteuning voor het literaire veld. De nieuwe tijdelijke steunmaatregelen van het fonds zullen gericht zijn op makers - op schrijvers, vertalers in en. De Eerste Kamer heeft dinsdag na een debat met minister Hoekstra (Financiën) en Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) ingestemd met een steunpakket van het kabinet van 3,4 miljard euro voor de KLM. De fracties van SGP, CDA, FVD, VVD, Fractie-Otten, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV en ChristenUnie steunden het wetsvoorstel; de fracties van GroenLinks, SP en PvdD stemden tegen het. Salima Belhaj over steunpakket cultuur. De afgelopen weken heeft D66 cultuurwoordvoerder Salima Belhaj veel contact gehad met de culturele sector, omdat zij zich veel zorgen maken tijdens deze crisis. Theaters en (pop)podia die bang zijn om om te vallen, makers waarvan de totale opdrachtenstroom is droog gevallen en die geen uitweg zien zonder stimulans, en cultureel ondernemers in de vrije.

Het eerste steunpakket van 300 miljoen euro werd vooral gebruikt om culturele instellingen overeind te houden § 4 Makers; eerste aanvullend steunpakket (Artikelen 26-27) Artikel 26 Toepassingsbereik; Artikel 27 Hoogte subsidiebedrag § 4a Cultuur en Wetenschap van 15 april 2020 aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2019/20, 32 820, nr. 349); l. Kamerbrief van 16 november 2020: brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 november 2020 aan.

Het eerste aanvullend steunpakket voor de culturele en creatieve sector kende in de eerste plaats het instrument van aanvullende subsidie aan meerjarig door het Rijk gesubsidieerde producerende instellingen: het zogenoemde 'spoor 1' van dat steunpakket (zie daarover onder meer paragraaf 2 van het algemeen deel van de toelichting bij de RAOCCC). Spoor 1 wordt met deze wijzigingsregeling in grotendeels dezelfde vorm voortgezet. De voorschriften zijn voor de categorieën producerende BIS. Het geld dat Maastricht beschikbaar stelt, komt uit het tweede steunpakket van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, aangevuld met een restant van het eerste steunpakket. Volg nieuws over. MAASTRICHT GEMEENTE MAASTRICHT CORONA CORONACRISIS STEUNPAKKET CULTUUR KUNST CULTUURSECTOR. Deel dit bericht via. Facebook ; Twitter; Mail; Distributiecentrum Amazon in Heerlen: 170 vacatures. DEN HAAG (ANP) - Als de coronacrisis nog even doorzet, komt er zeker nog een steunpakket voor de cultuursector. Dat zegt cultuurminister Ingrid van Engelshoven tegen het ANP

Haarlem komt met steunpakket van 5,8 miljoen euro voor cultuur en horeca. De gemeente Haarlem komt cultuurinstellingen, sportverenigingen en de horeca in de stad tegemoet met noodhulp. Voor een eerste steunpakket staat 5,8 miljoen euro klaar. De gemeente hoopt zo de acute nood die is ontstaan door de coronacrisis te verlichten. Haarlem komt in het najaar met een herstelplan voor na deze. In Nederland kromp de economie door de coronacrisis met 8,5%, de cultuursector verloor maar liefst 37,4%. Daarom komen we nu met een extra steunpakket voor de cultuursector President Joe Bidens eerste wet, een enorm coronasteunpakket, is populair bij kiezers. Biden ondertekende de wet - zijn eerste grote succes als president - donderdag 12 maart. Maar economen hebben zo hun twijfels over de omgerekend 1.600 miljard euro die Biden kan gaan uitgeven Naast de verlenging van de generieke maatregelen voor de eerste helft van 2021 heeft het kabinet voor deze periode besloten tot een aanvullend steunpakket voor de culturele en creatieve sector van totaal € 482 miljoen. Samen met het eerste steunpakket van ca. € 250 miljoen komt het totaal aan steun op ruim € 700 miljoen Het nieuwe steunpakket voor cultuur komt bovenop de algemene steunmaatregelen voor de eerste helft van 2021 zoals de tegemoetkoming vaste lasten (TVL), loonsubsidie (NOW) en de inkomensondersteuning voor zzp'ers (TOZO). Tags. Dossiers. coronacrisis. Plaats reactie Antwoord annuleren. Uw e-mail adres zal niet gepubliceerd worden. Alle velden zijn verplicht. Name. Email. Website. Gerelateerde.

482 miljoen euro voor cultuursector moet makers aan het

Culturele Instellingen die door de gevolgen van de coronacrisis zwaar zijn getroffen kunnen in aanmerking komen voor een van de regelingen uit het steunpakket. De eerste regeling wordt op 16 juli opengesteld. Vanaf deze datum is het mogelijk om een aanvraag in te dienen. Het steunpakket kent een bedrag van 6 miljoen euro. Dit is een flink bedrag, maar niet genoeg om de hele Utrechtse cultuur- en erfgoedsector te ondersteunen. De provincie heeft in overleg met gemeenten en culturele. Cultuurminister sluit nieuw steunpakket cultuursector niet uit. Persoon gewond bij 'explosie op bootje' Amsterdam. Zverev vindt het absurd dat hij door bevroren ranking nog achter Federer. Steunpakket voor culturele sector. Het kabinet trekt 300 miljoen euro uit om de culturele sector te helpen. Het geld is bedoeld om culturele instellingen door de zware eerste maanden van de. Vandaag stuurde minister Van Engelshoven een Kamerbrief aan de Tweede Kamer met haar plannen voor de uitwerking van het tweede steunpakket van € 482 miljoen. Het tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector is bedoeld om makers en artiesten aan het werk te houden. De uitwerking door het Mondriaan Fonds van de middelen voor de kunst- en erfgoedsector volgt. Het tweede steunpakket zal ingezet worden in de eerste helft van 2021 Steunpakket Cultuur in gemeenten. Het kabinet stelt 150 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten om de lokale culturele infrastructuur te ondersteunen. Hiervan gaat 3.221.677 naar de gemeenten in Drenthe en 5.776.457 naar de gemeenten in Groningen. Het steunpakket is inmiddels verdeeld en gemeenten mogen zelf kiezen hoe ze het gaan inzetten

Het eerste steunpakket van de gemeente Oost Gelre dateert van eind 2020. Destijds werd bepaald dat hotels, cafés en restaurants de aanslag voor de onroerendzaakbelasting niet hoefden te betalen. De eerste regeling wordt vandaag, 16 juli, opengesteld. Vanaf deze datum is het mogelijk om een aanvraag in te dienen. Het steunpakket kent een bedrag van 6 miljoen euro. Dit is een flink bedrag, maar niet genoeg om de hele Utrechtse cultuur- en erfgoedsector te ondersteunen. De provincie heeft in overleg met gemeenten en culturele instellingen.

Input fracties 1e termijn mbt SV Steunpakket Cultuur en erfgoed Corona D66 Onderstaand de schriftelijke vragen van D66 in eerste termijn betreffende steunfonds, agendapunt 2.2 SV steunfonds Cultuur en Erfgoed: 1. U stelt drie sporen voor. ij spoor twee op pagina 2 schrijft u: Het (als Stedelijke Regio Utrecht) samen met het Rijk bijdragen aan de regionale culturele infrastructuur in het kader. tranche van het steunpakket willen wij zoveel mogelijk aanvullend zijn op wat de gemeenten lokaal doen voor de sector. In het bestuurlijk overleg op 18 januari hebben wij opgeroepen dat het belangrijk is voor de sector dat de extra middelen die vanuit het rijk naar gemeenten zijn gegaan, daadwerkelijk worden ingezet voor de culturele sector. Dit is onlangs i De regering beslist in eerste instantie om het bestaande steunpakket van 27 maatregelen te verlengen tot eind juni. Het gaat dan om het dubbele overbruggingsrecht voor zelfstandigen, de. Dit steunpakket is nodig om überhaupt een sterke basis voor de sector te houden waarmee we onze ambities voor kunst en cultuur kunnen realiseren. Het gaat om een sociaal steunpakket voor de eerste helft van 2021, waarmee banen worden behouden en inwoners geïnspireerd kunnen blijven worden met kunst en cultuur. Doelen steunpakket: 1 De provincie Utrecht wil een steunpakket oprichten waar de cultuur- en erfgoedsector in de coronacrisis een beroep op kan doen. Het gaat om een bedrag van ongeveer 6 miljoen euro om onder meer.

De geschatte eerste extra uitkering voor cultuur in het gemeentefonds in 2020 valt hoger uit (Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden). Deze was geraamd op € 800.000,-, maar blijkt € 1 miljoen te bedragen. Met de septembercirculaire heeft het Rijk het volgende steunpakket aan gemeenten beschikbaar gesteld, waardoor we wedero 3voor12 Utrecht / door Marc van der Laan Provinciaal steunpakket Utrechtse cultuur- en erfgoedsector goedgekeurd 6 miljoen beschikbaar voor culturele Instellingen die door coronacrisis zijn getroffe Op 15 juli heeft Provinciale Staten de uitgangspunten voor het steunpakket voor de cultuur- en erfgoedsector goedgekeurd. Culturele instellingen die door de gevolgen van de coronacrisis zwaar zijn getroffen kunnen in aanmerking komen voor een van de regelingen uit het steunpakket

Voor de eerste tranche van het steunpakket zijn er in totaal 181 aanvragen binnengekomen uit de hele provincie. Per regeling is aan de hand van vastgestelde uitgangspunten gekeken welke aanvragen in aanmerking kwamen voor een bijdrage uit het steunpakket. Gedeputeerde Rob van Muilekom: Het steunpakket kent een totaal bedrag van 6 miljoen voor 2020 én 2021. We hebben nu ongeveer de helft. Provincie wil steunpakket voor Utrechtse cultuur- en erfgoedsector . do 14 mei 2020, 10:05 Nieuws . REGIO > De provincie Utrecht wil een steunpakket oprichten waar de cultuur- en erfgoedsector een beroep op kan doen om financieel door deze zware periode heen te komen. Het gaat om een bedrag van ongeveer 6 miljoen euro, verdeeld over drie sporen. De precieze uitwerking van dit steunpakket zal.

Steunpakket cultuur koopt tijd - ook voor toekomstvragen . cultuur en corona . 2 september 2020 Leestijd 2 minuten Zo luid als de roep was om meer steun voor de culturele sector, zo stil bleef. De waarde van cultuur mag niet onderschat worden en BIJ1 is het er volledig mee eens dat er ook steun aan de cultuursector moet worden geboden. Echter, de sector zal met dit pakket niet ver komen. In de provincie Utrecht werken zo'n 30.000 mensen in de cultuursector. De provincie is bang dat verschillende podia en organisaties aan de crisis ten onder gaan en wil dat met dit steunpakket. Het voorgestelde steunpakket kent een bedrag van € 6 miljoen, een flink bedrag, maar niet genoeg om de hele Utrechtse cultuur- en erfgoedsector te ondersteunen. Daarom moeten er keuzes gemaakt worden en moet met andere overheden en fondsen worden afgestemd wie welke verantwoordelijkheid op zich neemt. Ook wordt er een beroep gedaan op de hulp van deskundigen Een korte greep uit het steunpakket: € 200 miljoen is bedoeld voor een vervolg van het eerdere steunpakket cultuur tot 1 juli 2021. Deze middelen gaan naar culturele instellingen die van cruciaal belang zijn voor de landelijke infrastructuur, maar ook naar kunstenaars en creatieve professionals, bedoeld voor innovatie en transitie van werkwijzen en verdienvermogen Naast het steunpakket zijn aanvullende maatregelen nodig. Specifiek moet in de culturele sector worden gekeken naar versoepeling van de prestatiecriteria voor projecten en culturele subsidies. Door de noodzakelijke crisismaatregelen valt immers de mogelijkheid deels weg om bepaalde prestaties nog te leveren. Het verzoek is dat het Rijk dit voor de BIS en de Rijksfondsen snel gaat regelen.

Tweede steunpakket cultuur: 2 miljoen voor literatuu

Edegem lanceert steunpakket voor jeugd-, cultuur- en sportverenigingen. Door de coronamaatregelen moesten verenigingen heel wat activiteiten annuleren. Bovendien kan de jaarmarkt in zijn klassieke vorm, na het inwinnen van de nodige adviezen bij onze experten, niet plaatsvinden. Beide zorgen ervoor dat de Edegemse verenigingen heel wat inkomsten verloren zien gaan Verhoging subsidiebudgetten Vormgeving, Architectuur, Digitale cultuur, Talentontwikkeling en Immerse\Interact met een totaal van € 1,2 miljoen eerste steunpakket 2020 Het fonds bood in 2020 extra steun in deze vorm: Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie covid-1 NIEUWS Derde steunpakket Derde steunpakket wordt uitgebreid: extra hulp voor horeca, cultuur en evenementenbranche Het derde steunpakket voor het bedrijfsleven wordt uitgebreid, dat zullen de ministers Koolmees van Sociale Zaken, Wiebes van Economische Zaken en Hoekstra van Financiën dinsdagmiddag bekendmaken Tweede steunpakket voor jeugd, sport en cultuur staat klaar. Gepubliceerd op 27 januari 2021. De gemeenteraad van december keurde een reglement goed voor aanwending van de tweede en laatste schijf van het corona noodfonds. Die schijf bedraagt zo'n 30 000 euro. Het geld komt in hoofdzaak van de Vlaamse overheid Als gedeputeerde Cultuur en Erfgoed ben ik blij dat Gedeputeerde Staten onlangs positief heeft besloten over de tweede fase van het provinciale steunpakket voor de cultuur en erfgoed sector. Op dit moment wordt er voortvarend gewerkt aan de uitwerking van de verschillende steunmaatregelen. Belangrijke speerpunten zijn het vergoeden van geleden schade bij instellingen en he

Hoe ziet het tweede steunpakket voor de cultuursector

Muziek, vernikkelen kou Foto: utrecht.nieuws.nl Provinciale Staten hebben de uitgangspunten voor het steunpakket voor de cultuur- en erfgoedsector goedgekeurd Vragen over het steunpakket voor de culturele sector Minister van Engelshoven kondigde een steunpakket aan van 300 miljoen euro. Wat houdt het pakket in, en wat betekent dit voor de sector Regeling lokale instellingen Sociaal Steunpakket Cultuur. Praktijkvoorbeeld Gerelateerde onderwerpen. Coronavirus COVID-19; Financiële compensatie coronamaatregelen ; Het doel van de regeling is drieledig, ten eerste tegemoetkomen aan de schade die culturele instellingen lijden als gevolg van coronamaatregelen. Daarnaast de meerkosten opvangen die komen kijken bij het coronaproof uitvoeren. Corona steunpakket 3.0. Sinds het begin van de wereldwijde pandemie heeft de overheid verschillende steunpakketten opgetuigd. Het eerste pakket liep in mei 2020 af, het tweede in september. Het derde steunpakket is aanspreekbaar tot juni 2021. Gezamenlijk is in deze steunpakketten al bijna €40 miljard geïnvesteerd. Daar komt nu een extra.

Steunpakket van 300 miljoen euro voor de culturele sector

 1. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister voor Medische Zorg en Sport en de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Het pakket -met een budgettair beslag van 200 miljoen euro (zie bijlage) bestaat uit drie actielijnen: 1. Intensivering initiatieven welzijn voor de jeugd; 2. Intensivering initiatieven welzijn kwetsbare.
 2. ister € 11,8 miljoen heeft vrijgemaakt voor de ondersteuning van individuele makers bij de Rijkscultuurfondsen. Hiervan wordt een bedrag van [
 3. Zzp'er heeft het zwaar maar geeft niet op: '45 procent maakte geen gebruik van eerste steunpakket' De coronacrisis treft honderdduizenden zelfstandigen zonder personeel keihard
 4. Analyse Verenigde Staten Bidens eerste politieke succes laat zien: hem wacht een zwaar presidentschap President Joe Biden houdt een toespraak nadat de Senaat zijn steunpakket van 1.900.000.000.000.

Tweede steunpakket cultuur richt zich op makers en artiesten. Het tweede steunpakket van € 482 miljoen voor de culturele en creatieve sector is bedoeld om makers en artiesten aan het werk te houden. Instellingen hebben de verantwoordelijkheid om werk te generen voor regisseurs, scriptschrijvers, acteurs, ontwerpers, muzikanten, kunstenaars en theatermakers en alle andere makers in de. Steunpakket voor Groningse cultuur: 3,6 miljoen voor Spot, Schouwburg, Forum of Groninger Museum. 2021-03-24 09:20:12 2 hours ago ; Views 3,784; By: gic.nl; A + A-33. Shared Share with; Share with; De gemeenteraad van Groningen spreekt zich vanmiddag uit over een steunpakket ter waarde van 3,6 miljoen euro voor de culturele sector in Groningen. B en W hebben een voorstel gemaakt voor hoe ze. Zo stichtten de Mesopotamiërs de eerste stedelijke cultuur van de wereld. Omdat de Mesopotamiërs met modder bouwden, zijn er maar weinig gebouwen bewaard gebleven. Opgedroogde modder verkruimelt in de loop van de tijd. Maar toch is nog steeds overal de invloed van de Mesopotamiërs te merken. Mesopotamië bestond niet uit één land. Het gebied lag tussen de rivieren de Tigris en de Eufraat. Onder andere een eerder steunpakket van 750.000 euro en het opschorten van het betalen van de huur. Vanwege het grote belang van het in stand houden van de basisvoorzieningen cultuur voor het Tilburgse leef- en werkklimaat, en vanwege de hoge nood bij sommige instellingen, is extra ondersteuning nodig. Niet alleen vanuit de gemeente, maar ook vanuit de provincie en het Rijk

Het kabinet presenteert een derde algemeen steunpakket, en een tweede aanvullend pakket voor cultuur. Logisch en broodnodig want de culturele en creatieve sector wordt bovengemiddeld hard geraakt door de coronacrisis. Hoe vanzelfsprekend zo'n pakket ook lijkt, steun komt er niet zonder slag of stoot. Jezelf verenigen was een must om een serieuze gesprekspartner te zijn. We hebben intensief. Eerste Kamer stemt in met tijdelijke coronawet. Aanvullingen op derde steunpakket corona. Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met de tijdelijke coronawet. Een ruime meerderheid van de senaat steunt de wet, inclusief de aanpassingen die de Tweede Kamer heeft aangebracht. De tijdelijke wet vervangt de huidige noodverordeningen en geldt in eerste instantie voor drie maanden. Minder dan de helft van de bedrijven die gebruikmaakten van het eerste financiële steunpakket dat de overheid beschikbaar stelde, deed ook een beroep op de tweede regeling. Het gaat om 40 procent. Cultuur is dat wat de mens schept. Het begrip staat tegenover natuur (dat wat aangeboren is, wat spontaan en zonder menselijk toedoen is ontstaan) en verwijst naar menselijke activiteit en de symbolen die deze activiteit betekenis geven.Cultuur wordt in verschillende betekenissen gebruikt en de definities zijn uiteenlopend naargelang de theoretische benaderingen en de beeldvorming

Uitwerking tweede steunpakket filmsector bekend

Het steunpakket van het kabinet zou vanaf 1 oktober juist stapsgewijs worden versoberd, maar dat was buiten de nieuwste coronamaatregelen gerekend. Die raken opnieuw de toch al noodlijdende horeca-, cultuur-, sport-, en evenementenbranche. De eenmalige tegemoetkoming voor in ieder geval de horeca is omzetgerelateerd en zou neerkomen op gemiddeld 2.500 euro. Deze kan bijvoorbeeld worden. KHN: Begin met reparatie eerste steunpakket. BNR Webredactie woensdag 20 mei 2020, 9:16 . De horeca mag vanaf 1 juni weer open, bevestigde premier Mark Rutte gisterenavond tijdens de. Steunpakket. Het totale steunpakket kent een bedrag van 6 miljoen euro en heeft tot doel om samen met andere partners de eerste financiële klappen bij de regionale cultuur- en erfgoedsector op te vangen. De overbruggingsregeling is één van de vier regelingen in het steunpakket waar instellingen een aanvraag voor kunnen indienen woensdag 13 mei 2020Provincie Utrecht wil steunpakket voor cultuur | Small ThingUTRECHT (ANP) - De provincie Utrecht wil een steunpakket oprichten waar de cu..

Ter vergelijking: tijdens het eerste steunpakket met de hinder- en compensatiepremies bedroeg het totaalbedrag 1,27 miljard euro aan premies aan 151.737 ondernemingen. Quot Edegem verdeelt steunpakket over jeugd-, cultuur- en sportverenigingen 27 Schepen voor cultuur en sport Koen Michiels legt uit: Jeugd-, sport- en cultuurverenigingen bezorgden ons een dossier met bewijsstukken van corona gerelateerde onkosten en gederfde inkomsten door geschrapte activiteiten (waaronder ook jaarmarktinkomsten). In een eerste stap betalen we aan de 57 verenigingen van. Gemeente lanceert nieuw steunpakket voor horeca, cultuur, FC Groningen en andere partijen. De gemeente Groningen lanceert een nieuw steunpakket, waarmee ze een groot aantal ondernemers en instellingen een steuntje in de rug kunnen geven. Het steunpakket richt zich onder andere op de horeca, de cultuursector en FC Groningen. Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: Belastingen voor. Mondelinge vragen steunpakket cultuur Vorige week werd bekend gemaakt dat er een aanvullend steunpakket beschikbaar wordt gesteld voor kunst en cultuur. Gemeenten ontvangen al in december een bedrag met als doel dit te besteden aan de ondersteuning van kunst en cultuur. Het geld is echter niet op voorhand geoormerkt door het Rijk. De bijpraatsessie over cultuur die vorige week zou plaatsvinden. 32820-349Uitwerking van de motie van het lid Jetten c.s. over een steunpakket voor de culturele sector. Indiener: I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Brief regering. 17-03-2020 35420-2Noodpakket banen en economie. Indiener: E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat Activiteiten. 12-03-2020.

Tweede steunpakket cultuur richt zich op makers en

Cultuur en sport. De noodmaatregelen voor de cultuur- en sportsector. Cultuur. De gemeenteraad van Haarlem heeft op 18 februari 2021 een steunpakket voor de culturele sector vastgesteld ter hoogte van €2,6 miljoen, voor de eerste helft van 2021. Dit is een verlenging van de noodsteunmaatregelen die de gemeente Haarlem in 2020 ook al had getroffen. Organisaties die door de gemeente. Edegem lanceert steunpakket voor jeugd-, cultuur- en sportverenigingen 23 In de eerste plaats betalen we met de subsidies de kosten terug die onze verenigingen door dit virus opliepen. We doen dit met een vergoeding op basis van het aantal leden en aan de hand van enkele bewijsstukken, gaat Metsu verder. Een vereniging met bijvoorbeeld meer dan 80 leden, kan een maximale bijdrage van.

Ruim 21

Vragen over het steunpakket voor de culturele sector

Steunpakket van 300 miljoen euro voor de culturele sector. Het extra geld van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Welzijn is alleen voor instellingen van 'vitaal belang'. Minister Van Engelshoven is blij met het steunpakket.Cultuur doet ertoe. Juist in deze tijd van crisis blijkt hoe belangrijk kunst is: om troost, afleiding en hoop te bieden, zegt de cultuurminister.Vitaal belangHet. De provincie Utrecht wil een steunpakket oprichten waar de cultuur- en erfgoedsector een beroep op kan doen om financieel door deze zware periode heen te komen. Het gaat om een bedrag van ongeveer 6 miljoen euro, verdeeld over drie sporen. De provincie Utrecht wil een steunpakket oprichten waar de cultuur- en erfgoedsector een beroep op kan doen om financieel door deze zware periode heen te. Gemeente zet groot gedeelte tweede steunpakket cultuur in voor de realisatie van een digitale platform. Door: heemstede . Datum: 28 februari 2021 16:11 Laatste update: 28-02-2021 16:11 Twitter. Facebook. Linkedin. Whatsapp. Foto: Pixabay. De gemeente Heemstede gaat het tweede steunpakket voor de cultuur inzetten voor de realisering van een digitaal platform waar voorstellingen. Provincie Utrecht wil steunpakket voor Utrechtse cultuur- en erfgoedsector 14-05-2020 12:22 De provincie Utrecht wil een steunpakket oprichten waar de cultuur- en erfgoedsector een beroep op kan doen om financieel door deze zware periode heen te komen. Het gaat om een bedrag van ongeveer 6 miljoen euro, verdeeld over drie sporen. De precieze uitwerking van dit steunpakket zal de komende tijd. Tweede steunpakket cultuur De culturele en creatieve sector wordt nog steeds bovengemiddeld geraakt door de coronacrisis. Daarom heeft het kabinet besloten een tweede steunpakket beschikbaar te stellen voor deze sector. Voor gemeenten is € 150 miljoen beschikbaar om de cruciale lokale culturele infrastructuur te ondersteunen. Voor Heemstede betekent dit een bedrag van € 115.573. Gemeenten.

Tweede steunpakket cultuur richt zich op makers en artiesten 17 november 2020 20 november 2020 | Zwartewaterkrant | Fred Barkhuis Het nieuwe steunpakket van 482 miljoen voor cultuur komt bovenop de algemene steunmaatregelen voor de eerste helft van 2021 zoals de tegemoetkoming vaste lasten (TVL), loonsubsidie (NOW) en de 10. Europese besluiten 18 maart 2020 29 oktober 2020. De regeling, die zoveel mogelijk wordt gebaseerd op de TVL, geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2021. De referentieperiode voor deze bedrijven zal het derde kwartaal van 2020 zijn. Ondernemers die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking, in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 kunnen de ondernemers. Onderwerp: Tweede steunpakket cultuur Wijze van beantwoording: Schriftelijke vragen worden binnen maximaal 30 dagen schriftelijk beantwoord. Indien anders gewenst: VRAAG In het tweede steunpakket cultuur gaat in 2021 €150 miljoen naar gemeenten t.b.v. de lokale infrastructuur cultuur. In de bijlage van deze financiële regeling lezen we dat. DEN HAAG (PDC) - De Eerste Kamer heeft dinsdag na een debat met minister Hoekstra van Financiën en minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Eerste Kamer stemt in met steunpakket KLM - Europa N

Er komt een steunfonds voor Eindhovense sportclubs en cultuurinstellingen, die door de coronacrisis in de problemen zijn geraakt. Ook maatschappelijke organi.. Dinsdag 17 november maakte minister Van Engelshoven het tweede Covid-19 steunpakket voor de culturele en creatieve sector bekend. De steun wordt in de eerste helft van 2021 van kracht. Een deel daarvan wordt via het Filmfonds ingezet om steun en garantie te bieden aan de Nederlandse filmwereld. In het besef dat deze steun tijdelijk geldt en dat de filmwereld zich in een transitie bevindt naar.

Tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector

Minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) werkt aan extra maatregelen voor noodlijdende musea. Voorkomen moet worden dat er musea omvallen door de coronacrisis, vindt ze De overheid komt met een steunpakket voor de cultuursector en verbiedt tegelijkertijd tot 1 september alle evenementen. Hoe ga je hier mee om en wat..

Tweede steunpakket cultuur van 482 miljoen euro richt zich

De Crisiscel Cultuur wil zo snel mogelijk extra steun. 'We weten dat het uitzonderlijke tijden zijn, maar dan moet er ook een uitzonderlijk steunpakket komen.' Studio 100 slaat noodgedwongen opnieuw aan het schrappen Auping uit Deventer betaalt 1,2 miljoen uit eerste steunpakket terug, al had het dat geld mogen houden. Het Deventer bedrijf Auping betaalt de 1,2 miljoen euro staatssteun terug die het kreeg in. TV & Cultuur. Voor u uitgelegd. Tech & wetenschap . Sport. Ruim 225 miljoen uitgekeerd aan ondernemers via tweede Vlaamse steunpakket Illustratiebeeld. Beeld Wouter Van Vooren. Vlaanderen heeft de.

Britse overheid komt culturele sector te hulp met 257Nieuw steunpakket aangekondigd voor culturele sectorKoninklijke Horeca Nederland voorziet stroomVakbonden stappen naar Brussel over steunpakket KLM - NRCRaad unaniem akkoord met steunpakket - Noordkop Centraal
 • Temporäre Bedarfsgemeinschaft Vorlage.
 • Bitcoin node kopen.
 • Durchschnittseinkommen Österreich 2020.
 • Gebrauchte CDs am gewinnbringendsten verkaufen.
 • Leihenden.
 • CoinMarketCap.
 • Qualifizierungsmatrix Excel Vorlage.
 • Barmer Beitragssatz 2019 Rentner.
 • WoWs Colbert how to get.
 • Bitpanda Telefonnummer.
 • Eindringlich 9 Buchstaben.
 • Giromatch Geld verleihen.
 • Geringfügiger Lohn AHV.
 • Zeugen Jehovas deodorant.
 • Übersetzung deutsch '' englisch leo text.
 • MOBROG Umfragen.
 • App selber entwickeln Kosten.
 • Pflegegeld steuerpflichtig.
 • Bastoni OSM.
 • Kostenlose Kinderbücher Bundesministerium.
 • Uurtarief dienstverlening.
 • Rainbow Six Siege PS4 hack deutsch.
 • What happens when Sims retire Sims 4.
 • Crypto and stock portfolio tracker.
 • Reddit Spotify.
 • SAP Gehalt.
 • Feldmütze M44.
 • GEMA Online portal.
 • Basketball Amazon.
 • Online money generator philippines.
 • Energiespeicher der Zukunft.
 • ALDI Minijob.
 • Singer Songwriter Schweiz.
 • Fondsmanager Gehalt.
 • Kredit Hauskauf Rechner.
 • Glatt , Wühlechse.
 • Die besten Nebenjobs für Schüler.
 • Geld verdienen mit Facebook kommentaren.
 • Dropshipping 2021 Zoll.
 • Meisterkurs Konditor Tirol.
 • Google Local Guide suchen.